fashionadvertisingpersonal workbehind the scenesclientsworkshopspresscontact
 
   
 

Stanislav Petera
Praha / Paříž
email:   stanislav@stanislavpetera.net

info k DVD a seminářům: Marián Petera

zastoupení v Praze: Anna Tošovská
zastoupení v Paříži: Dominique Boussard